Friday the 20th - - Hostgator Coupon

Antoon  Ninclaus de lattenlegger

Regelmatig een degelijk artikel schrijven ten dienste van het A.VI.BO sportblad is niet altijd een even  gemakkelijke opgave , want het spreekt voor zich dat de lezers  in hoofdzaak geïnteresseerd zijn in artikels , waarvan de inhoud in min of meerdere mate , met  de vinkensport , of met een andere tak van de vogelliefhebberij , te maken heeft . Ditmaal had ik er aangedacht om in de rubriek ̏  Even aan u voorstellen  ̋  een combinatie van het individu , en de eventuele taak die deze persoon op zich heeft genomen , even in het daglicht te stellen .Ieder bestuurslid van een maatschappij , van een gewest , of Raad van Bestuur , heeft na het aanvaarden van een bestuursmandaat  zich er automatisch toe verbonden , om één of meerdere taken op zich te nemen .  De ene taak is al wat meer belastend en of wat meer in de kijker lopend dan de andere  , maar alle functies , en bijhorende taken zijn belangrijk , en vormen gezamenlijk het fundament , van een goed georganiseerd verenigingsleven .
In dit artikel zal ik een van de minst opvallende taken in de vinkensport , namelijk deze van de eenvoudige lattenlegger, wat nader omschrijven . 
 Op mijn  zoektocht naar een lattenlegger die bereid was om aan dit artikel zijn medewerking te verlenen , ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij dhr Antoon Ninclaus , uit de Egemsesteenweg te Tielt  . Antoon is geboren op 7 - 8 – 1952 als jongste telg uit een gezin van 7 kinderen en is gehuwd met Nicole Verbeke . Hij is de gelukkige vader van één zoon en de grootvader van 2 kleinkinderen . Hij is bestuurslid , en  lattenlegger van dienst , bij de Tieltse vinkeniermaatschappij de Snelle Schuifelaars . Ondanks hij nog maar enkele jaren ( 4 jaar ) de vinkensport beoefend is hij geen onbekende in het Tieltse vinkeniersmilieu , want de naam Ninclaus , bekend via zijn vader , zijn broer wijlen Jules , en zijn neef Kurt , doet bij menig vogelliefhebber – vinkenier , een belletje rinkelen .  Jozef zaliger de vader van Antoon , was een verwoed vogelliefhebber en  vogelvanger . Zijn grote passie voor en onmiddellijk na de oorlog was kwartels vangen . Als geen ander kende hij de knepen van het vak en wee het gebeente van menig vogel en/of wildsoort wanneer Jozef ( Sifke in de plaatselijke volksmond ) in de buurt kwam .  Jozef was niet de eerste de beste en zijn belevenissen tijdens wereldoorlog 2 hadden die man zeer zwaar getekend  Tijdens de oorlog was hij een tot de harde kern behorende weerstander ( lid van de Witte Brigade ) , een idealist met hart en ziel , in dienst van  zijn vaderland .Menig verzetsdaad had hij op zijn kerfstok , en hij was de gezochte vijand nummer één van de Duitse bezetter . De ganse duur van de bezetting heeft de Gestapo naar hem gezocht maar gelukkig hebben zij hem nooit kunnen oppakken .Hij had een groot gezin en zijn vrouw en kinderen hebben tijdens de oorlog , veel armoede gekend .Vader Jozef was voortvluchtig en kon maar met mondjesmaat voor zijn gezin zorgen , maar dank zij de steun van buren en kennissen , hebben zij allen de oorlog overleefd .  Tijdens de oorlogsjaren heeft hij lange tijd ondergedoken geleefd in een oude geitenstal welke gevestigd was op een erf dat mijn ouders enkele jaren na de oorlog hebben gekocht  . Kort na de oorlog heeft Jozef een kapelletje gemaakt met daarin een Mariabeeld  ( O. L. Vrouw van de Vrede ) als dankbetuiging voor zijn overleving  . Dit kapelletje werd door de plaatselijke pastoor E. H. De Smet plechtig ingewijd en opgehangen aan de muur van het geitenhok waar Jozef lange tijd  tijdens de oorlog ondergedoken verbleef. Na enige bekendheid werd het kapelletje het symbool van menig overlevend verzetstrijder , en een bedevaartsoord van verscheidene mensen uit de omgeving . Na het slopen van de oude geitenstal in 1995 heb ik dit kapelletje dat dreigde verloren te gaan , naar mijn erf overgebracht ,het een onderhoudsbeurt gegeven  , en het aan een paal op mijn erf bevestigd  waar men het tot op heden , nog altijd kan bezichtigen ( zie foto ) .Zolang ik leef zal ik dit kapelletje onderhouden ,  uit eerbied en als aandenken aan Jozef , de moedige verzetstrijder 
Tot daar dit korte relaas uit het leven van een verdienstelijk man  . Antoon heeft net als zijn vader een gouden hart . Steeds staat hij ten dienste van zijn medemens . Ondanks zijn eenvoud is hij van goudwaarde voor de  vinkenmaatschappij de Snelle Schuifelaars .  Ieder zetting is hij als eerste en  laatste op het speelterrein aanwezig  om de signalisatie te plaatsen ,  de latten te leggen , en dit alles achteraf  terug weg te nemen . Na ieder zetting worden de gebruikte latten door hem afgewassen en ordentelijk klaar gelegd voor volgend gebruik . Op het eerste gezicht word maar weinig aandacht gegeven aan het werk van een lattenlegger , maar zij zijn het  die het ieder zetting voor elkaar brengen , dat de zetting en het tekenen van de liedjes ordentelijk kunnen verlopen . Ik doe mijn figuurlijke  pet  af voor Antoon en voor alle andere collega̛ s lattenleggers van andere maatschappijen . Ere wie ere toekomt , hen even in het daglicht stellen is een aanrader voor ieder maatschappij . Naast het vervullen van zijn taak als lattenlegger is Antoon de man die ieder jaar een grote financiële bijdrage levert , door het spijzen van de clubkas van de Snelle Schuifelaars .Telkenmale weet hij tal van sponsors tot een milde gift te overtuigen , en tijdens de jaarlijkse truffelverkoop van de maatschappij behoort hij tot de top drie wat de verkoop betreft .
Antoon is een man van weinig woorden , levensluchtig en joviaal ,  een echte levensgenieter   Soms kan hij verrassend uit de hoek komen en de hofnar van de maatschappij uit hangen , maar als hij iets doet dan doet hij het goed , loze beloften zijn hem vreemd .
Vrienden vinkeniers elk in uw maatschappij ,heb waardering voor het werk van uw collega ̛ s bestuursleden ,zelfs al is hij of zij maar de doodgewone lattenlegger . Ieder in zijn functie en / of  taak ,  doet op vrijwillige basis zijn best ,  en dit word spijtig genoeg al te vaak over het hoofd gezien. In dit artikel heb ik de lof bezongen van de lattenlegger (s) met  de persoon Antoon als vertegenwoordiger van de vele anderen . Ieder vinkeniermaatschappij heeft iemand als Antoon in zijn rangen ,een goede raad als het mag , weet hem / haar te waarderen . Een vriendelijk schouderklopje en een  gemeend dankwoord  kunnen wonderen doen , en betekenen voor hen een riem onder het hart .
Schijnbaar eenvoudig en minder bekend  , de taak als lattenlegger , maar ieder maatschappij heeft hen nodig .In naam van het bestuur en leden van de Snelle schuifelaars , bedankt Antoon , voor het vele werk dat u onbaatzuchtig voor de maatschappij presteert . Ook mijn persoonlijke dank voor uw bereidwillige medewerking aan dit artikel , en voor de gulle gastvrijheid die ik bij u genoten heb .

Walter Vandevoorde