Friday the 20th - - Hostgator Coupon

Woord vooraf :

Het AVIBO gewest Tielt bestaat tot op heden uit 8 maatschappijen .

In samenspraak met de verantwoordelijken van deze maatschappijen  is het mijn bedoeling , voor zij die het wensen , om de historiek ,  en het hedendaags reilen en zeilen , van elk van deze maatschappijen , via een artikel even aan u  voor te stellen 

Ieder maatschappij ligt mij even nauw aan het hart , en ik wens dan ook geen enkele bevoorrechte keuze te maken  .

In volgorde van hun eventuele aanbieding tot medewerking zal ik hen aan U  voorstellen .

Voor de betrokken maatschappij is het  interessant  even in het daglicht te treden , en voor u geachte leden van deze site , is het een nadere kennismaking met hen   .

Als eerste in de rij stel in u voor :

De KM De Roodborsten – Marialoop

Onder het impuls van  G . Vandekerkhove , M . Claeys , R. Vandeviaene , G . De Bruyne en Van Ryckegem werd de maatschappij de Roodborsten – Marialoop gesticht in 1935 .

Met de perikelen van wereldoorlog 2 werden de activiteiten voorlopig stopgezet en in 1951 werd  door dezelfde bovenvermelde mensen de maatschappij nieuw leven in geblazen .

De maatschappij werd uitgebouwd door personen die in hoofdzaak woonachtig waren uit de streek van Marialoop maar die vroeger aangesloten waren bij de zustermaatschappijen

Niet rijk Maar Recht uit Meulebeke en de Vrije Lattezangers uit Tielt .

Met 26 liefhebbers werd het startsein  gegeven . Het ledenaantal steeg in record tempo  , om enkele jaren na stichting het memorabele getal van 210 leden te bereiken .

Overeenkomstig de trend van de laatste decennia zagen ook zij  hun leden aantal steeds verder dalen maar ondanks dit tellen zij op heden  nog steeds103 leden in hun rangen .

In vinkenierskringen zijn de Roodborsten – Marialoop geen onbekende .

Talrijke kaskrakers hebben zij op hun palmares , met als bijzonderste :

-    de inrichting van het Kampioenschap van België in 1993 met 1583 deelnemers .

Dit groots evenement werd in 2000 nog eens overgedaan ditmaal met 2222 deelnemers .

Ieder jaar organiseren de Roodborsten verscheidene mooie zettingen , deze gegarandeerd met tal van mooie prijzen en een ruim aantal deelnemers .

Speciale aandacht gaat steeds naar tal van activiteiten voor hun eigen leden .

De vinkenkweek dragen zij hoog in het vaandel . 

Verscheidene van hun leden zijn ervaren kwekers die ieder jaar tal van kwalitatieve jongen op stok weten te krijgen .

Verleden jaar werden door de leden ongeveer 500 jongen gekweekt .

Voorwaar een getal om U tegen te zeggen .

Ieder jaar word in de eerste helft van januari een succesvolle vinkententoonstelling gehouden waar al de bekendste exposanten met hun beste vinken aan deelnemen .

De opleiding van de jeugd staat er prioritair ,  zoveel als mogelijk probeert men hen te stimuleren tot deelname aan de vinkensport .

Sedert het ontstaan van de maatschappij is hun lokaal gevestigd in café Den Groten Hert met als huidige lokaalhouders : André Arickx en Yvette Dejonghe  .

Beiden hebben met hun meer dan dertig jaar uitbating een rijk gevulde staat van dienst en worden door het bestuur en leden op handen gedragen .

Tevens worden jaarlijks enkele zettingen gegeven in de hulplokalen café De Bellevue en in de feestzaal van de gemeentelijke school .

Het huidige dynamisch bestuur 2013 bestaat uit :

-    Voorzitter : Desimpelaere Elie
-    Ondervoorzitter : Devriese Patriek
-    Secretaris - schatbewaarder : Desmet Geert
-    Gewestafgevaardigde : Van Ouaethem Jozef
-    Gewestzangkeurder : Verkinderen Dirk
-    Bestuursleden : Vansteenkiste André , Lannoo George , Goethals Eddy ,Lisabeth Veronique , Lannoo Nadine .

De Roodborsten – Marialoop vrezen de crisis niet maar zij zijn waakzaam voor de toekomst .

Steeds zoeken zij naar nieuwe initiatieven om de vinkensport te promoten .

Hun grootste zorg voor de toekomst gaat uit naar het ter beschikking houden van een goed lokaal want de huidige uitbaters van Den Groten Hert zijn niet meer van de jongste en opvolging is ook bij hen  niet onmiddellijk in zicht .

Voor het seizoen 2013 zijn opnieuw tal van mooie zettingen gepland .

Ieder vinkenier word er zoals steeds met open armen ontvangen . 

De mensen van de Roodborsten – Marialoop zijn de vrienden van iedereen , en iedereen is ook hun vriend .

Ondergetekende heeft het zelf aan de lijve ondervonden : < gastvrijheid is er troef >

Bedankt mensen van de Roodborsten het gaat u goed voor de toekomst , u bent een voorbeeld voor velen in dienst van onze geliefde hobby .

Walter Vandevoorde