Friday the 20th - - Hostgator Coupon

Naast de dagdagelijkse taken heeft ieder mens behoefte aan rust en ontspanning .

Voor , tijdens en onmiddellijk na wereldoorlog 2 was men beperkt in die mogelijkheid 

Verre verplaatsingen waren bij gebrek aan kapitaal , en  de nodige vervoersmiddelen , zoals auto en vliegtuig voor de doorsnede burger  niet aan de orde .

Men was tevreden met een ontspanningsmogelijkheid in eigen dorp of onmiddellijke omgeving .

Begin de jaren zestig was er werk in overvloed en had ieder een behoorlijk inkomen  .

Naast het werk had ieder  steeds meer tijd ter beschikking voor het beoefenen van een of meerdere hobby’s . 

Tal van volkse sporten deden  hun intrede en kenden na enkele jaren een enorme groei en bloei .

Ook de vinkensport was een van deze .

Vinkenmaatschappijen rezen als paddestoelen uit de grond , aan leden geen gebrek , en tal van horeca uitbaters stonden in de rij om een of andere maatschappij onderdak te verlenen .

Een bloeiende maatschappij met veel leden was voor de lokaalhouder een gegarandeerde bron van inkomsten .

Ieder vergadering of zetting was voor de leden een feest .

Nauwe vriendschapsbanden werden tussen pot en pint gesmeed ,men had geld genoeg , de consummaties werden rijkelijk bedeeld en de lokaalhouder deed gouden zaken .

Het was dan ook evident dat de lokaalhouder een van de grootste financiële steunpilaren was van de maatschappij.

Helaas ,dit mooie liedje bleef niet duren , steeds strenger wordende wetgevingen in verband met de mogelijkheid om vinken te bemachtigen en in bezit te houden deden de vinkensport reeds gedeeltelijk de das om .

De steeds stijgende welvaart  bood ruimere alternatieven om tal van andere vrijetijdsbestedingen te beoefenen .

De fiets werd vervangen door de auto , de radio door de TV ,de schrijvende pen door de computer  , en het bezoek bij familie of het gezellig samenzijn bij vrienden in het stamcafé ,  door dure vakanties in het buitenland.

De bloeiperiode van vele volkse sporten inclusief de vinkensport was over zijn hoogtepunt heen .

Ouderen verdwenen door natuurlijke afvloeiing  of gaven er om een of andere reden de brui aan .

De uitgedunde rangen werden niet of nauwelijks aangevuld want de jeugd had alleen nog oog voor recentere mogelijkheden op vrijetijdsbesteding .

Bijna alle besturen zagen jaar na jaar hun ledenaantal slinken als sneeuw voor de zon .

De lokaaluitbater zag met lede ogen zijn klanten verdwijnen en evenredig zijn inkomsten dalen . 

Koken kost geld :  Met de vinken spelen is een hobby maar ook in de vinkensport liet de crisis zich voelen .

Het leven is voor ons allen veel duurder geworden .

De gulle traktaten van vroeger zijn er niet meer .

Ieder kijkt wat meer naar zijn centen en de strenge alcoholcontroles verplichten de gebruiker om alles wat binnen de perken te houden .   

Door dit alles zien de lokaalhouders hun inkomsten  dalen en hun uitgaven  steeds maar stijgen .

Met gulle hand waren zij in bloeiende tijden de melkkoe van de maatschappij maar nu zijn zij de melkkoe van vadertje Staat  .

In verscheidene dorpen is er geen enkele horecazaak of café meer te vinden en als die er nog zijn hebben zij geen interesse om lokaalhouder te worden  .

Tal van maatschappijen vinden bijgevolg geen geschikt lokaal meer en worden genoodzaakt om er mee op te houden.

Een maatschappij zonder een goed lokaal is als een gezin zonder een warme thuis .

Vrienden vinkeniers , denk er met zijn allen eens goed over na ,  zonder hen mogen wij in open lucht vergaderen en vinkenzettingen organiseren en dit betekend de doodsteek van onze hobby .

In de gouden jaren leefde de lokaalhouder van de maatschappij en van haar leden , maar op heden en nog meer voor de toekomst , leven maatschappij en leden , en de vinkensport , van de goodwill en uit de handen van de lokaalhouder .

Collegas vinkeniers gedenk uw lokaalhouder al eens met een kleine attentie ,zet hem per gelegenheid al eens in de bloemetjes , geef hem ( haar ) als eens een lovend woord en behandel hem ( haar ) vooral niet als een melkkoe maar als uw echte vriend

Goede lokaalhouders die steeds en overal ter beschikking staan van de vinkensport zijn en worden , een zeldzame soort .

Waardeer hen want wij hebben hen nodig , juist daarom is er geen twijfel mogelijk , wij behandelen hen met eerbied .

Walter Vandevoorde