Friday the 20th - - Hostgator CouponZondagmiddag 15 december ll. was het voor de vinkeniers van het gewest Tielt in de stedelijke feestzaal  ̋ joc ̏  te Tielt , verzamelen geblazen om er deel te nemen , aan het jaarlijkse gewestfeest .

Ditmaal was de organisatie van dit feest in handen van de Tieltse vinkeniermaatschappij < De Roodborsten > .

Toen wij  om 12 u 30 in de zaal aankwamen was de drukte er reeds te snijden .

De tafels waren ordentelijk opgesteld , met mogelijkheid ,  om in groep per maatschappij en of met vrienden onderling ,  tezamen te blijven .

Onmiddellijk na aankomst werden wij vergast op een aperitief met versnapering .

Een delegatie van de inrichters van het Kampioenschap van België uit Waregem kwam ter plaatse met het promoten van hun stikkerverkoop .

Na de welkomstwoorden van de gewestvoorzitter , dhr Erik Strobbe ,  en van de voorzitter van de inrichtende maatschappij de Roodborsten , dhr Johny De Boever , kon het feestmaal beginnen .

74 deelnemers hadden zich voor deelname ingeschreven .Traiteur < het Keukentje > uit Koolskamp zorgde voor volgend menu :


- Tomatensoep
- Kalkoenborst Veronique met groentenkrans en kroketten + één gratis consummatie  
- Koffie en gebak


Kwaliteit ,  kwantiteit en bediening van het menu werden na afloop door ieder geprezen .

Om 15 u werd dhr Jan Hollevoet , lid van de raad van bestuur A.VI.BO , in ons midden verwelkomt .

In naam van de Raad van Bestuur prees dhr Hollevoet , in het bijzonder de goede samenwerking van de maatschappijen van het gewest Tielt onderling . Onmiddellijk daarna werd er overgegaan tot de huldiging van volgende laureaten :

-    Gewestkampioen : Depuydt Danny
-    Centrumkampioen : Steyaert Noël
-    Kleine Gewestkampioen : Coussement Eric
-    Kleine Centrumkampioen : Devriese Luc
-    Laureaten 75 % : Callens Dirk , Vanderieviere Frank , Carron Rudy , Vroman Arsene , Deconinck Marcel .
-    Laureaten 40 % : Ninclaus Antoon , Tuyttens Ivan , Decorte Nico .
-    Eigenaars der 3 hoogstzingende vogels : Depuydt Danny , Vanderieviere Frank  L ̓ Hoost Josette .
-    afgevaardigden 2012

Tussendoor werd aan ieder de kans geboden om deel te nemen aan een tombola met tal van waardevolle prijzen , dit  ten voordele van de gewestkas .

Gezelligheid was er troef , want na dit smakelijk menu werden tussen pot en pint , volop herinneringen opgehaald in verband met het voorbije speelseizoen en werden hoopvolle plannen gesmeed voor het seizoen 2013 .

Dit gewestfeest was een voltreffer van formaat en wij zagen dan ook niets anders dan glunderende gezichten bij de gewestvoorzitter en medewerkers .

Langs deze weg wens ik in mijn persoonlijke naam , en in naam van alle deelnemers een woord van dank en waardering te richten aan het gewest bestuur , het bestuur en medewerkers van de inrichtende maatschappij de

Roodborsten en aan het voltallig personeel van traiteur het Keukentje .

U allen hebt ons een aangename feestnamiddag bezorgt .

Volgend jaar hopen wij met allen er opnieuw bij te zijn .

Foto : Marie An Lootens
Tekst : Walter Vandevoorde