Friday the 20th - - Hostgator Coupon

Een paar uur voor aanvang van dit schrijven zag ik op TV , een programma dat handelde over de erbarmelijke infrastructuur bij tal van ziekenhuizen in Mexico stad .

Ondanks de plichtsbewuste inzet van het personeel was de hygiënische toestand  er desastreus .

In dergelijke omstandigheden patiënten naar behoren verzorgen was er een onmogelijke opgave .

Menig patiënt werd na verloop van tijd besmet door de ziekenhuisbacterie , een infectie , of door een bacteriologische of virale aandoening  .

Protesten aan het adres van de betrokken verantwoordelijken bleven dan ook niet uit .

Via tal van mediabronnen werden deze wantoestanden de wereld kenbaar gemaakt .

Grootste boosdoener van dit alles :  de erbarmelijke infrastructuur samen met  een gebrekkige hygiëne . 

Enkele dagen geleden werden bij een veehouder uit Midden - Vlaanderen , door de bevoegde instanties , tal van dieren aangetroffen die door hun eigenaar werden verwaarloosd .

De dieren waren gehuisvest in vuile stinkende hokken .

Drank en eetgelegenheden waren door hun uitwerpselen en andere voorwerpen bevuild , en het weinige aangeboden voedsel was grotendeels beschimmeld en of bedorven .

Verscheidene dieren waren ondervoed  of ziek , of vertoonden etterende ontstekingen , open huidaandoeningen of kwetsuren .

Grootste boosdoener van dit alles : verwaarlozing en een totaal gebrek aan hygiëne .

Op het eind van het voorbije kweekseizoen werd ik door een vogelliefhebber ( ? ) om raad gevraagd naar de mogelijke oorzaak van het veelvuldig sterven van zijn kanarievogels .

Op zijn verzoek ben ik even bij hem langs geweest .

Toen ik zijn vogelverblijf betrad rezen de haren mij figuurlijk ten berge .

De hokken waren naar mijn mening in weken niet gereinigd  .

Mest , etensresten , verwelkt groenvoer en pluimen lagen er centimeters dik op de bodem van zijn vogelverblijven.

De omgeving rond de drankgelegenheden lag er kletsnat en beschimmeld bij , het ideale biotoop voor de vorming van tal van bacterieen .

Het drinkwater was ernstig bevuild met mest en etensresten  

Bijna alle vogels die ik ter hand nam hadden darmontsteking en vertoonden de uiterlijke tekenen van coccidiose en of lankesterella .

Het ganse vogelbestand had dringend aangepaste medicatie nodig .

Grootste boosdoener van dit alles : een totaal gebrek aan hygiëne .

Bovenvermelde anekdotes heb ik in dit schrijven duidelijk gesteld om er u , geachte lezers op te wijzen , dat alle levende wezens op aarde , nood hebben aan een goede hygiëne.

Als vogelliefhebber , deze naam waardig , dienen wij er in de eerste plaats voor te zorgen dat wij onze gevleugelde vrienden optimaal huisvesten en een goede verzorging geven .

Tal van ziekten en sterfgevallen kunnen in de mate van het mogelijke worden voorkomen wanneer wij volgende regels in acht nemen :

-    ieder vogel  vraagt om een voor hun soort aangepaste huisvesting en verzorging .

Exotische vogels of vogels afkomstig uit een mediteriaans klimaat horen in ons klimaat tijdens de winter niet thuis in buitenverblijven , en zeker niet wanneer zij geen beschutting kunnen zoeken in een vorstvrij  binnenverblijf .

-    vermijd tocht en vocht in uw vogelverblijven .

Hoe droger de bodem hoe minder kans op een eventuele bacteriologische besmetting zoals darmontsteking , coccidiose enz .

Gebruik vocht absorberende bodembedekking en reinig uw vogelverblijven regelmatig .

-    niet alle vogels vragen om dezelfde voeding .

Geef hen per soort ,  de voor hen aangepaste voeding .

Geef hen voldoende maar overdrijf niet in  hoeveelheid .

Bepaalde vogels moeten via rantsoenering gedwongen worden om alle aangeboden zaden op te eten , want bij overdadig voederen nemen zij enkel wat zij het liefst eten en dit leid tot eenzijdige voeding .

-    Opgepast met het geven van groenvoer .

Groenvoer met mate gegeven dit mag , maar overdrijf niet in hoeveelheid , een vogel is geen konijnenmoeder .

Een teveel aan groenvoer of beschimmelde restanten van dit , zijn de bekendste oorzaken van darmontsteking .

-    Aangepaste voedingssuplementen zijn onmisbaar maar hou steeds rekening met de voorgeschreven dosering .

-     Steeds zuiver drinkwater in propere drankgelegenheden ter beschikking stellen en het drinkwater regelmatig verversen .

Gedenk de wijze spreuk < Zuiver water is de bron van alle leven op aarde > .

-    Vermijd overbevolking in uw vogelverblijven , overbevolking leid tot ziekten .

-    Geef ongedierte , parasieten , en wilde vogels  geen kans om uw hokken te betreden .

Muizen zijn op het eerste gezicht onschuldige beestjes maar zijn de oorzaak en de overdragers van de gevreesde Rhodentiose .

Parasieten zoals bloedluis en vedermijt maken ieder jaar tal van slachtoffers .

Wilde vogels met in het bijzonder de mus en de spreeuw zijn bijna allen latente drager van coccidiose .
    
De gezondheid van onze gevleugelde vrienden hebben wij grotendeels in eigen handen .

De meeste vogelsoorten kunnen nochtans tegen een stootje , men hoeft er geen serreplantjes of steriele wezens van te maken , maar een goede hygiëne is en blijft een absolute must .

Walter Vandevoorde