Friday the 20th - - Hostgator Coupon

Zondag 21 oktober ll. was het in het clublokaal < Batavia >.

Voor de 78 leden en sympathisanten van de KM De Snelle Schuifelaars ,  verzamelen geblazen.

Om er deel te nemen aan het traditionele clubfeest , waarop de diverse laureaten van het voorbije speelseizoen 2012 werden gehuldigd .

Toen wij  om 11 u 45 in de feestzaal aankwamen was het er reeds   behoorlijk druk .

Vele bekenden en vrienden zochten er elkanders gezelschap , om kort daarna getrakteerd te worden.

Met een smaakvol aperitief en versnapering , ons geschonken door de lokaaluitbaters Björn en Anja , waarvoor langs deze weg , en in naam van alle aanwezigen, onze oprechte dank en waardering  .

Na het welkomstwoord en een korte uiteenzetting van het dagprogramma door voorzitter Luc Bouckaert werd iedereen uitgenodigd voor deelname aan het feestmaal .

Traiteurslager Marc uit Maria – Aalter was er verantwoordelijk voor de levering en bediening .

Op het menu :
-    Boschampion roomsoep .
-    Kalkoenfilet met druiven of championsaus + groenten en kroketten .
-    2 gratis consummaties
-    Koffie met warme appeltaart + ijs

Spijs en drank waren smaakvol en voor ieder ruimschoots aanwezig , en de bediening  vlot en hoffelijk .

Een dikke pluim en proficiat waardig , aan het adres van  traiteur en personeel   .

Halfweg de maaltijd werd aan alle deelnemers de kans geboden tot aankoop van lotjes voor deelname aan een tombola als steun voor de clubkas .

Daarna werd het  tijd om over te gaan tot de huldiging van de diverse laureaten .

Allen werden bedacht met een mooie natura prijs in de vorm van een prachtig bloemstuk met bijhorend diploma .

Het bestuur met in het bijzonder < duivel doet al > Johny Van De Capelle hadden weer eens hun beste beentje voor gezet om ieder naar waarde te belonen .

Wat een luxe om lid te mogen zijn van deze vooruitstrevende en goed functionerende maatschappij . 

Na de huldiging van de diverse laureaten  werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de lieftallige lokaaluitbaatster Anja Deblauwe even in de bloemetjes te zetten.

Als dank en waardering voor haar bereidwillige medewerking , en haar immer durende gulle gastvrijheid .

Uitbaatster Anja is reeds 3 jaar met haar echtgenoot Björn Derock, en met de gewaardeerde hulp van haar naaste familie.

De steun en toeverlaat voor tal van sportverenigingen , hun leden en gewone café bezoekers . 

Beiden zijn het gedroomd duo als café en lokaaluitbater en een voorbeeld van dienstverlening en gastvrijheid .

Heer , arbeider of boer , ieder is er welkom .

Na de huldiging ,en de trekking van de steuntombola werd er gezellig  onder vrienden nog wat nagepraat en werden alle aanwezigen vergast op een traktaat geschonken door de Koning en Koningin   .

Bestuur en leden van de Snelle Schuifelaars zijn een toffe bende , van ware en echte vogelliefhebbers-vinkeniers .

Egoïsme en afgunst word  tot het uiterste uit hun rangen gebannen .

Ieder praat er met ieder ,en waar mogelijk , zijnde  bereid om elkander te helpen  .

Alle aanwezigen waren tevreden om het welslagen van dit feest , en ik zag er dan ook niets dan tevreden gezichten bij het bestuur  en medewerkers . 

Al feestend vliegt de tijd zo snel , stilaan werd het tijd om afscheid  te nemen maar niet zonder elkander het allerbeste te wensen voor de toekomst .

Voorzitter Lucske en bestuursleden ,van harte proficiat , uw clubfeest was top en af !

Een zoveelste parel aan de reeds rijk gevulde kroon van < De Snelle Schuifelaars > , een maatschappij waar AViBo  fier op mag zijn .

Tekst : Walter Vandevoorde
Foto s : Nadine Vanwalleghem