Friday the 20th - - Hostgator Coupon

Zangvogels gehouden in beschermd milieu hebben een extra behoefte aan  mineralen en bouwstoffen  .

Beide levensnoodzakelijke stoffen kan men vinden in het voor ons als vogelliefhebber overbekende vogelgrit , welke in de handel ruimschoots en in goede kwaliteit voor handen is .

Vogelgrit in verscheidene samenstellingen zijn belangrijk voor een optimale vertering van het opgenomen voedsel , en een rijke bron aan mineralen en sporenelementen .

Tevens zijn zij de bouwstoffen voor de ontwikkeling van het beender en spierstelsel ,en onloochenbaar een voorname bron voor de gezondheid van ieder vogel .

Zeg zomaar niet grit tegenover alles wat in de handel als grit word aangeboden .

Een goede gritsamenstelling bestaat in hoofdzaak uit een evenwichtige mengeling van zeeschelpen ,oestergrit , maagkiezel , roodsteen en een weinig houtskool .

Houtskool mag maar in beperkte hoeveelheden er in aanwezig zijn , daar het naast zijn goede eigenschap als darmflora bevorderend en herstellende ( diaree ) , bij een eventuele overdosering een teveel aan vocht en andere nuttige stoffen uit het darmkanaal neutraliseert en absorbeert .

Roodsteen word door de meeste vogelsoorten graag opgenomen en is een van de belangrijkste stoffen in een goede gritsamenstelling  en een rijke bron aan mineralen  en sporenelementen .

Maagkiezel dient als molensteen voor het verteringsproces van het opgenomen voedsel .

Een vogelmaag bestaat uit 2 delen : a) de kliermaag b ) de spiermaag .

In de kliermaag word het opgenomen voedsel voorverteerd met de hulp van enzymen en maagzuur  .

In de spiermaag word de voorverteerde voeding met behulp van de opgenomen maagkiezel in verteerbare bestanddelen vermalen .

Gemalen zee en oesterschelpen zijn de voornaamste bron van het levensnoodzakelijke calcium .

Vogelgrit is onmisbaar in de hokken van ieder vogelliefhebber en moet steeds vrij naar keuze , en in hoeveelheid ter beschikking van onze vogels gesteld worden .

Opgroeiende jongen hebben meer dan anderen  grit nodig als belangrijk element voor de vorming van het beender en spierstelsel .

Vogelgrit is een absolute must voor al onze bekende vogelsoorten , wees daar maar zeker van !!

Walter Vandevoorde